За нас

Дейността на “Инфра Про Консулт” ООД включва всички елементи от процеса на проектиране и покрива пълния спектър от решения по: линейни пътни и железопътни обекти, пътни надлези, съоръжения, офис сгради, жилищни сгради, университетски и бизнес центрове, хотели, банки, болници, фабрики, инженерни съоръжения, подземни и надземни резервоари и други.

Специалистите на фирмата са участвали в разработването на най-значимите железопътни инфраструктурни обекти в страната. Разработвали са множество пътища, градски, вътрешнозаводски и индустриални улици. Изпълнявали са архитектурни и геодезически проекти. Конструкторите в състава, са изпълнили множество проекти на сгради, съоръжения, халета, стадиони и др.

Постоянното развитие, обучение и усъвършенстване на уменията и знанията на персонала в областта на българската и европейската нормативна база, модерните софтуерни CAD системи, новаторските разработки и добрите проектантски практики са гарант за качествено и коректно разработване и експертно решение на поставените задачи.

Използването и владеенето на множество софтуерни програми за транспортно и конструктивно проектиране, както и редица софтуерни продукти разработени от екипа на фирмата са фактор усигуряващ бързо и качествено изпълнение на проектите