InfraProconsult, Banner

Една от водещите ни дейности е разработване на проекти в областта на железопътната инфраструктура. Проектантите ни са с дългогодишен опит в проектирането на железопътни линии, като са участвали в направата на предпроектни проучвания и идейни разработки, множество технически и работни проекти за новостроящи се жп линии, проекти за рехабилитация и реконструкция на съществуващи трасета, интермодални терминали, индустриални коловози и други.

Някои от по-значимите обекти в които „Инфра Про Консулт“ ООД и нейни специалисти са взели участие.

 • КООРДИНАЦИЯ НА ПОДГОТОВКАТА НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ И ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ ЗА ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ СОФИЯ – ПЛОВДИВ: ЖЕЛЕЗОПЪТНИ УЧАСТЪЦИ СОФИЯ – ЕЛИН ПЕЛИН И ЕЛИН ПЕЛИН – СЕПТЕМВРИ”. КОРИГИРАНЕ НА ИДЕЙНИТЕ ПРОЕКТИ И ИЗГОТВЯНЕ НА НОВИ ПРОЕКТИ ЗА ДВУПЪТНА ЖП. ЛИНИЯТА В МЕЖДУГАРИЯТА:
 • – СОФИЯ – ЕЛИН ПЕЛИН (22КМ). ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО.
  – ЕЛИН ПЕЛИН – ИХТИМАН (30,5КМ)
  – ИХТИМАН – СЕПТЕМВРИ (44,8КМ)
 • „ИЗМЕСТВАНЕ НА ЖП ЛИНИЯ В УЧАСТЪК ГЕНЕРАЛ ТОДОРОВ – КУЛАТА ОТ КМ. 198+654 ДО КМ. 200+850“
 • „ЖЕЛЕЗОПЪТНА СПИРКА ЧЕЛОПЕЧ НА КМ 75+741.55 ОТ ЖП ЛИНИЯ №3 ИЛИЯНЦИ-КАРЛОВО-ТУЛОВО-ДЪБОВО-ЗИМНИЦА – ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЕРОНИ С ДЪЛЖИНА 200М И ПОДЛЕЗ“
 • ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОЕКТНАТА СКОРОСТ В МЕЖДУГАРИЕТО КУРИЛО – РЕБРОВО, ПЪТ № 2 ОТ КМ 13+294 ДО КМ 23+632 С ДЪЛЖИНА 10 338 М, С ПРИЛЕЖАЩИ ГАРИ: ГАРА КУРИЛО – Т.П. 2 С ДЪЛЖИНА 980 М И ПРИЛЕЖАЩИ СТРЕЛКИ № 8, 10, 14, 9 И 3, МЕЖДУ СТРЕЛКИ № 10 И № 14 С ДЪЛЖИНА 46 М, КАКТО И МЕЖДУ СТРЕЛКИ № 3 И № 9 С ДЪЛЖИНА 22 М И ГАРА РЕБРОВО – Т.П 2 С ДЪЛЖИНА 891 М И ПРИЛЕЖАЩИ СТРЕЛКИ № 1 И 2”.
 • ИЗГОТВЯНЕ НА ПУП И ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК „СОФИЯ – ПЕРНИК – РАДОМИР“ ЗА ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ЛИНИЯ СОФИЯ – ПЕРНИК – РАДОМИР – ЧАСТ ОТ ТРАНСЕВРОПЕЙСКАТА ТРАНСПОРТНА МРЕЖА”
 • „МЕХАНИЗИРАНО ПОДНОВЯВАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ ОТ КМ. 41+165 ДО КМ. 47+379 В МЕЖДУГАРИЕТО БАТАНОВЦИ – РАДОМИР ТЕКУЩ ПЪТ № 1 С ДЪЛЖИНА 6214 М. 2-РИ И 3-ТИ КОЛОВОЗИ В ГАРА БАТАНОВЦИ С ДЪЛЖИНИ 649 И 572 М. ЖЕЛЕЗЕН ПЪТ МЕЖДУ СТРЕЛКИ №№ 3 И 5 А С ДЪЛЖИНА 462 М И МЕЖДУ №№ 3А И 5А С ДЪЛЖИНА 10.70 М С ОБЩА ДЪЛЖИНА 7909.70 М. И СРЕДЕН РЕМОНТ НА СТРЕЛКИ С №№ 3 А И 5 А В ГАРА БАТАНОВЦИ ПО 5-ТА ЖП ЛИНИЯ
 • ИЗГОТВЯНЕ НА ПУП И ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК:
 • „СОФИЯ – ПЕРНИК – РАДОМИР”, ЗА ПРОЕКТ: МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ
 • „СОФИЯ – ПЕРНИК – РАДОМИР” – ЧАСТ ОТ ТРАНСЕВРОПЕЙСКАТА ТРАНСПОРТНА МРЕЖА
 • „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГАРОВ КОМПЛЕКС НОВА ЗАГОРА”
 • „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЕРОНИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА ЖП ЛИНИЯТА ПРИ СПИРКА ТОВАРНА ГАРА РУСЕ В МЕЖДУГАРИЕТО РУСЕ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА – РУСЕ ПО 4-ТА ЖП ЛИНИЯ”
 • УЧАСТИЕ В ПРЕДПРОЕКТНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ И ИДЕЙНИТЕ ПРОЕКТИ ЗА „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖП. УЧАСТЪК РАДОМИР-ГЮЕШЕВО-РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ”
 •  „УДВОЯВАНЕ И ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ В УЧАСТЪКА СП. ПРИЛЕП- РП ВЕДРОВО ОТ КМ.29+595 ДО КМ.34+885 ПО III-ТА ЖП ЛИНИЯ С ДЪЛЖИНА 5290 М”
 • „АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПАРАМЕТРИ В ГАРА ХИТРИНО ПО IX-ТА ЖП ЛИНИЯ”
 • „АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПАРАМЕТРИ В ГАРА ПЛИСКА ПО IX-ТА ЖП ЛИНИЯ”
 • „АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПАРАМЕТРИ В ГАРА РАЗГРАД ПО IX-ТА ЖП ЛИНИЯ”
 • „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА  ЖП ЛИНИЯ  СОФИЯ – ДРАГОМАН – СРЪБСКА ГРАНИЦА, УЧАСТЪК ВОЛУЯК – ДРАГОМАН ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
 • УЧАСТИЕ В ПРЕДПРОЕКТНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ ЗА „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК ДРАГОМАН – ГРАНИЦА С РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ”
 • УЧАСТИЕ В ПРЕДПРОЕКТНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ „УДВОЯВАНЕ НА УЧАТЪЦИ ОТ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ЛИНИЯ КРУМОВО – СВИЛЕНГРАД – ТУРСКА ГРАНИЦА”
 • „АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПАРАМЕТРИ В ГАРА ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК ПО IX-ТА ЖП ЛИНИЯ ”
 • „АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПАРАМЕТРИ В ГАРА ВЕТОВО ПО IX-ТА ЖП ЛИНИЯ”