ПРОЕКТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ

– Проектиране на пътен достъп за изграждане на ветрогенераторен парк „Звездец“;

 

– Рехабилитация на надлез „Владимир Павлов” на път I-9 (e-87) при км 238+125, гр. Бургас по част изграждане на шумозащити екрани;

 

– „Реконструкция и рехабилитация на Път PVN 2122, /ІІІ-304, Бацова махала-Новачене/, Санадиново-Граница общ.(Никопол-Белене), Петокладенци- Граница общ.(Белене-Левски), -Стежерово/ІІІ-3002/ – Обща дължина на обекта 12,5 км;

Общини Полски Тръмбеш, Благоевград, Златоград

– ул. ”Антим I” и пл. ”Славейков”в гр. Полски Тръмбеш”;

– ул. “Възрожденска” в град Благоевград;

– ул. ”Иван Вазов ” в гр. Полски Тръмбеш”;

– улица от о.т.105 до о.т.67 и от о.т.160 и 202 до о.т.162 с. Страхилово;

– улица от о.т.42-10м до о.т.122, и о.т.121-5м до о.т.180 +10 м с. Раданово;

– улица от о.т.248-5м до о.т.316 -10 м с. П. Каравелово;

– ул. “Стойо Филипов” в град Благоевград;

– улица от о.т.27 до о.т.44 с. Масларево;

– улица о.т.47 до 101а и от о.т.64 до о.т.97 с. Орловец;

– улица от о.т.23-10м до о.т.29 с. Павел;

– улица от о.т.46 до от 143а +50м с. П. Сеновец;

– улица от о.т.13 до о.т.52 с. Климентово;

– ул. ”Л. Каравелов” и в гр. Полски Тръмбеш”;

– ул. ”РИЛА” в гр. Полски Тръмбеш”;

– ул. Винолей от О.Т. 253 до О.Т. 247″ в гр. Сухиндол;

– ул. ”ТРАКИЯ” в гр. Полски Тръмбеш”;

– ул. “Здраве” в град Благоевград;

– ул. Баба Тонка от О.Т. 145 до О.Т. 142″ в гр. Сухиндол;

– ул. “Роден край” в град Благоевград;

– Улица „Пеньо Пенев” с дължина 150 м, от ос.т.199 до ос.т.229 в с. Старцево;

– ул. “Витоша” в град Благоевград;

– улица от О.Т. 34 – О.Т. 69 – О.Т. 71 – О.Т. 87 до О.Т. 96 с. Логодаж;

 

Столична Община

– улица от о.т.74 до о.т.77 между ул. “Чавдарица”, ул. “Искрец” и площад “Крушево” м.Разсадника – Бежанци, СО – район “Илинден” – гр София;

– улица от о.т.27 до о.т.28 /включително и паркинга към нея/ , кв.79, кв.33 УПИ V, район Илинден – гр. София;

– ул. “Средна гора” от блок 27 до ул. “Партений  Нишавски”, район “Възраждане” – гр София;

 

Община Шумен

– Локални платна и връзки на околовръстен път Шумен при км 119+737;

 

Общини Полски Тръмбеш, Благоевград, Златоград

– ул. “Яне Сандански” с. Покровник;

– ул. “Марица” в град Благоевград;

– Улица „Христо Ботев” с дължина 780 м, ос.т 969 ос.т 790 и от о.т. 796 до ос.т 800 в гр. Златоград;

– Улица „Васил Левски” с дължина 380 м, от ос.т.49 до ос.т.1 в с.Старцево;

– ул. Янтра в участъка от О.Т. 427 до О.Т. 142″ в гр. Сухиндол;

– Улица „Антон Страшимиров” с дължина 300 м, от ос.т.251 до ос.т.367 в с.Старцево;

– Улица „Пейо Яворов” с дължина 200 м, от ос.т 772 до ос.т 414 в гр. Златоград;

– Улица „Делю Войвода ” с дължина 450 м, от ос.т.100 до ос.т.115 в с.Старцево;

– Улица „Европа” с дължина 120 м, от ос.т.110до ос.т.166 в с.Старцево;

– ул. Граф Игнатиев от О.Т. 107 до О.Т. 112″ в гр. Сухиндол;

– ул. Опълченска от О.Т. 283 до О.Т. 286″ в гр. Сухиндол;

– ул. “Вардар” в град Благоевград;

– ул. “Брод” в град Благоевград;

– ул. “Ветрен” в град Благоевград;

– Улица „Малина” с дължина 250 м, от ос.т.166 до ос.т. 175 в с. Старцево;

– ул. “Листопад” в град Благоевград;

– ул. “Вяра” в град Благоевград;

– улица от О.Т. 67 до О.Т. 319 в град Благоевград;

– Ул. “Г.С.Раковски” о.т 279 при кръстовището с ул. „Росица“ и о.т 179 при кръстовището с ул. „Стара Планина“ в гр. Сухиндол;

– ул. Опълченска от О.Т. 342 до О.Т. 283″ в гр. Сухиндол;

– ул. Хаджи Димитър от О.Т. 404 до О.Т. 401″ в гр. Сухиндол;

– Улица “Иван Странски” – София;

 

Столична Община

– бул.“Мария Луиза“ в обхват от ул.“Козлодуй“ до ул.“Струга“ – София

 

– РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦА “ТОДОРИНИ КУКЛИ” ОТ УЛ. “АЛЕКСАНДЪР ЕКЗАРХ” ДО УЛ. “ВИТИНЯ” – гр. София

 

Община Дупница

– Гр Дупница – „Иван Вазов“ о.т. 2193-2193а-2193б – 2193в
– Гр Дупница – Реконструкция улица от О.Т.6235 до О.Т.6234

 

Община Марица

– Улица „Трети март” – с.Царацово

– Улица „Възраждане”

– Улица „Георги Бенковски”

– Улица „Комсомолска”  – с.Строево

– Улица „15-та” – с.Бенковски

– Улица „Юрий Гагарин” – с.Калековец

– Улица „Граф Игнатиев – с.Крислово

– Улица „Хан Аспарух“ – с.Войводиново

– Улица „10-та“  – с.Маноле

– Улица „16-та“  – с.Маноле

– Улица „28-ма“

– Улица „Малчика“ – с.Скутаре

– Улица „26-та“ – с.Манолско Конаре

– Улица „11-та“ – с.Ясно Поле

– Улица „5-та“ – с.Маноле

– Улица 5-та с.Трилистник

 

Гр. Велики Преслав

– Улица „Преслав”

– Улица „Чавдар войвода”

– Улица „Цар Борис”

– Улица „Охрид”

– Улица „Козлодуй”

– Улица „Хан Аспарух ”

– Улица „Стоян Йорданов ”

– Улица „Камчия ”

– Улица „Преслав ”

– Улица „Плиска ”

– Улица „Ален мак ”

– Улица „В. Коларов ”

– Улица „Райко Даскалов ”

– Улица „Юбилейна ”

– Улица „Ген. Гурко ”

– Улица „Васил Друмев ”

 

– „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦА ,,ЧЕРНОМОРСКА“ В ГР. КАВАРНА”

 

Община Свиленград

– Улица „Люлин”, с. Капитан Андреево

– Бул. „България”, гр. Свиленград

– Улица „Родопи“, с. Момково

– Улица Септемврийска с. Студена

– Улица „Лозан Господинов”, с. Левка

– Улица „Стефан Милушев ”, с. Левка

– „Инженеринг(проектиране, авторски надзор и изпълнение на реконструкция на общински път BLG1240 от пътен възел Сандански на Автомагистрала “Струма” до кръстовище с главен път 1-1 (Е-79) на входа на град Сандански“