Фирма “Инфра Про Консулт” ООД е основана през 2013г.

Основните направления, в които е профилирана са разработването на пътни и железопътни инвестиционни проекти.

Броя на специалистите се променя динамично в зависимост от конкретните задачи, като постоянно ангажираните са между 6 и 12 и достига до 40-50 и повече при по-големите комплексни проекти. Разбира се за всички специализирани дейности се привличат съответните високо-професионални и отговорни специалисти за периода на съответната задача.

Дългогодишния опит на ръководителите на фирмата гарантира за организацията и своевременното разработване и съгласуване на всички проекти и части включени в дадена задача.

С цел управление на качеството в компанията е разработена и внедрена Интегрирана система съгласно изискванията на международните стандарти:

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОВО – EN ISO 9001:2008

от февруари 2017г в действие влиза

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОВО – БДС EN ISO 9001:2015 

                    

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – ISO 14001:2004

от февруари 2017г в действие влиза

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – БДС EN ISO 14001:2015