ИЗСЛЕДВАНЕ НА АВТОМОБИЛНОТО НАТОВАРВАНЕ

ВЪРХУ ПРИЛЕЖАЩАТА УЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА

ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЕКТ

ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СГРАДА СКАЙ ФОРТ (СОФИЯ)

InfraProConsult Sky

АНАЛИЗ – СТАНОВИЩЕ

ОТНОСНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ ТРАФИК

ПРЯКО ЗАСЯГАЩ ИЗГРАЖДАНЕТО НА

МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА

„ПАРАДАЙЗ ТАУЪР“

„КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТНО ПРОУЧВАНЕ

И ОЦЕНКА НА ТРАНСПОРТНОТО И ЕКОЛОГИЧНО НАТОВАРВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА“

ЗА ОБЕКТ АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА С МАГАЗИНИ,

ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ И ТРАФОПОСТ В УПИ XI – 9, 10, 11, 12, КВ.225,

М. ЗАПАДНО НАПРАВЛЕНИЕ, ГР.СОФИЯ