Някои от по-големите обекти по които сме работили:

 • “ИЗРАБОТВАНЕ НА ОТДЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНИ МРЕЖИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЧАСТИЧНА ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД” – Реконструкция на ул. ”Антим I” и пл. ”Славейков”, ул. ”Иван Вазов ” в гр. Полски Тръмбеш”, ул. ”Л. Каравелов” и в гр. Полски Тръмбеш”, ул. ”РИЛА” в гр. Полски Тръмбеш”, ул. ”ТРАКИЯ” в гр. Полски Тръмбеш”, улица от о.т.105 до о.т.67 и от о.т.160 и 202 до о.т.162 с. Страхилово, улица от о.т.42-10м до о.т.122, и о.т.121-5м до о.т.180 +10 м с. Раданово, улица от о.т.248-5м до о.т.316 -10 м с. П. Каравелово, улица от о.т.27 до о.т.44 с. Масларево, улица о.т.47 до 101а и от о.т.64 до о.т.97 с. Орловец, улица от о.т.23-10м до о.т.29 с. Павел, улица от о.т.46 до от 143а +50м с. П. Сеновец, улица от о.т.13 до о.т.52 с. Климентово
 • „ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЦИ В IV – МИКРО РАЙОН, И ДРУГИ СЪГЛАСНО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА 2014 Г. НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД.”-Работен проект за благоустрояване на ул. „Здраве“, ул. „Роден край“, ул. „Възрожденска“, ул. „Стойо Филипов“, ул. „Витоша“, ул. „Вардар“, ул. „Брод“, ул. „Ветрен“, ул. „Листопад“, ул. „Вяра“, улица от О.Т. 67 до О.Т. 319, улица от О.Т. 34 – О.Т. 69 – О.Т. 71 – О.Т. 87 до О.Т. 96 с. Логодаж, ул. „Яне Сандански“ с. Покровник, ул. „Марица“
 • Локални връзки на околовръстен път Шумен при км 119+737
 • Проектиране на пътен достъп за изграждане на ветрогенераторен парк „Звездец“
 • Рехабилитация на надлез „Владимир Павлов” на път I-9 (e-87) при км 238+125, гр. Бургас по част изграждане на шумозащити екрани.
 • ПУП-ПП – „Реконструкция и рехабилитация на Път PVN 2122, /ІІІ-304, Бацова махала-Новачене/, Санадиново-Граница общ.(Никопол-Белене), Петокладенци- Граница общ.(Белене-Левски), -Стежерово/ІІІ-3002/ – Обща дължина на обекта 12,5 км.
 • Идеен проект – „Реконструкция и рехабилитация на Път PVN 2122, /ІІІ-304, Бацова махала-Новачене/, Санадиново-Граница общ.(Никопол-Белене), Петокладенци- Граница общ.(Белене-Левски), -Стежерово/ІІІ-3002/ – Обща дължина на обекта 12,5 км.
 • КООРДИНАЦИЯ НА ПОДГОТОВКАТА НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ И ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ ЗА ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ СОФИЯ – ПЛОВДИВ: ЖЕЛЕЗОПЪТНИ УЧАСТЪЦИ СОФИЯ – ЕЛИН ПЕЛИН И ЕЛИН ПЕЛИН – СЕПТЕМВРИ”
 • Коригиране на идейните проекти и изготвяне на нови проекти за двупътна жп. линията в междугарията: София – Елин Пелин (22км). Изготвяне на техническа спецификация за строителство; Елин Пелин – Ихтиман (30,5км); Ихтиман – Септември (44,8км)
 • Автомагистрала Струма Лот 4 „Сандански – Кулата“, у-к от км. 423+500 до км. 438+500. Подобект „Изместване на жп линия в участък Генерал Тодоров – Кулата от км. 198+654 до км. 200+850“
 • „ЖЕЛЕЗОПЪТНА СПИРКА ЧЕЛОПЕЧ НА КМ 75+741.55 ОТ ЖП ЛИНИЯ №3 ИЛИЯНЦИ-КАРЛОВО-ТУЛОВО-ДЪБОВО-ЗИМНИЦА – ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЕРОНИ С ДЪЛЖИНА 200М И ПОДЛЕЗ“
 • Възстановяване на проектната скорост в междугарието Курило – Реброво, път № 2 от км 13+294 до км 23+632 с дължина 10 338 м, с прилежащи гари: гара Курило – т.п. 2 с дължина 980 м и прилежащи стрелки № 8, 10, 14, 9 и 3, между стрелки № 10 и № 14 с дължина 46 м, както и между стрелки № 3 и № 9 с дължина 22 м и гара Реброво – т.п 2 с дължина 891 м и прилежащи стрелки № 1 и 2”.
 • Изготвяне на ПУП и технически проект за модернизация на железопътен участък „София – Перник – Радомир“ за проект „модернизация на железопътна линия София – Перник – Радомир – част от трансевропейската транспортна мрежа”
 • „МЕХАНИЗИРАНО ПОДНОВЯВАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ ОТ КМ. 41+165 ДО КМ. 47+379 В МЕЖДУГАРИЕТО БАТАНОВЦИ – РАДОМИР ТЕКУЩ ПЪТ № 1 С ДЪЛЖИНА 6214 м. 2-РИ И 3-ТИ КОЛОВОЗИ В ГАРА БАТАНОВЦИ С ДЪЛЖИНИ 649 И 572 м. ЖЕЛЕЗЕН ПЪТ МЕЖДУ СТРЕЛКИ №№ 3 И 5 А С ДЪЛЖИНА 462 м И МЕЖДУ №№ 3А И 5А С ДЪЛЖИНА 10.70 м С ОБЩА ДЪЛЖИНА 7909.70 м. И СРЕДЕН РЕМОНТ НА СТРЕЛКИ С №№ 3 А И 5 А В ГАРА БАТАНОВЦИ ПО 5-ТА ЖП ЛИНИЯ