Изготвяне на инвестиционни проекти в областта на пътната инфраструктура:

– Проектиране на пътища и улици;

– Реконструкция и рехабилитация на пътни обекти;

– Проектиране на пътни възли, кръстовища и паркинги;

– Транспортно проучване и планиране на градското движение;

– Временна и постоянна организация на движението;

– Вертикална планировка.

InfraProConsult, пътища

ТЕХНИЧЕСКИ И РАБОТНИ ПРОЕКТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ :

– Проектиране на пътен достъп за изграждане на ветрогенераторен парк „Звездец“;

– Рехабилитация на надлез „Владимир Павлов” на път I-9 (e-87) при км 238+125, гр. Бургас по част изграждане на шумозащити екрани;

– „Реконструкция и рехабилитация на Път PVN 2122, /ІІІ-304, Бацова махала-Новачене/, Санадиново-Граница общ.(Никопол-Белене), Петокладенци- Граница общ.(Белене-Левски), -Стежерово/ІІІ-3002/ – Обща дължина на обекта 12,5 км;

– ул. ”Антим I” и пл. ”Славейков”в гр. Полски Тръмбеш”;

– ул. „Възрожденска“ в град Благоевград;

– Локални платна и връзки на околовръстен път Шумен при км 119+737;

– ул. ”Иван Вазов ” в гр. Полски Тръмбеш”;

– улица от о.т.105 до о.т.67 и от о.т.160 и 202 до о.т.162 с. Страхилово;

– улица от о.т.42-10м до о.т.122, и о.т.121-5м до о.т.180 +10 м с. Раданово;

– улица от о.т.248-5м до о.т.316 -10 м с. П. Каравелово;

– ул. „Стойо Филипов“ в град Благоевград;

– улица от о.т.27 до о.т.44 с. Масларево;

– улица о.т.47 до 101а и от о.т.64 до о.т.97 с. Орловец;

– улица от о.т.23-10м до о.т.29 с. Павел;

– улица от о.т.46 до от 143а +50м с. П. Сеновец;

– улица от о.т.13 до о.т.52 с. Климентово;

– ул. ”Л. Каравелов” и в гр. Полски Тръмбеш”;

– ул. ”РИЛА” в гр. Полски Тръмбеш”;

– ул. Винолей от О.Т. 253 до О.Т. 247″ в гр. Сухиндол;

– ул. ”ТРАКИЯ” в гр. Полски Тръмбеш”;

– ул. „Средна гора“ от блок 27 до ул. „Партений  Нишавски“, район „Възраждане“ – гр София;

– ул. „Здраве“ в град Благоевград;

– ул. Баба Тонка от О.Т. 145 до О.Т. 142″ в гр. Сухиндол;

– ул. „Роден край“ в град Благоевград;

– улица от о.т.74 до о.т.77 между ул. „Чавдарица“, ул. „Искрец“ и площад „Крушево“ м.Разсадника – Бежанци, СО – район „Илинден“ – гр София;

– Улица „Пеньо Пенев” с дължина 150 м, от ос.т.199 до ос.т.229 в с. Старцево;

– ул. „Витоша“ в град Благоевград;

– улица от о.т.27 до о.т.28 /включително и паркинга към нея/ , кв.79, кв.33 УПИ V, район Илинден – гр. София;

– улица от О.Т. 34 – О.Т. 69 – О.Т. 71 – О.Т. 87 до О.Т. 96 с. Логодаж;

– ул. „Яне Сандански“ с. Покровник;

– ул. „Марица“ в град Благоевград;

– ИДЕЙНИ ПРОЕКТИ ЗА ПЪТНИ ПРЕСИЧАНИЯ И ИЗМЕСТВАНИЯ НА ПЪТИЩА ПО ПРОЕКТ: КООРДИНАЦИЯ НА ПОДГОТОВКАТА НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ И ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ ЗА ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ СОФИЯ – ПЛОВДИВ: ЖЕЛЕЗОПЪТНИ УЧАСТЪЦИ СОФИЯ – ЕЛИН ПЕЛИН И ЕЛИН ПЕЛИН – СЕПТЕМВРИ” :

 • – Нов надлез Казичене – 13+727 km
 • – Нов надлез Верила – km 18+574
 • – Пътен надлез София – Пловдив път I-8 км. 29+403
 • – Пътен подлез Вакарел – Паунково км. 40+340
 • – Пътен подлез горски път км. 42+570
 • – Пътен надлез Веринско – Ихтиман км. 46+864
 • – Пътен надлез Самоков – Ихтиман км. 52+040
 • – Пътен надлез Черньово – Ихтиман км. 54+024,6
 • – Пътен надлез Стамболово – Ихтиман км. 57+480
 • – Пътен надлез София – Пловдив път I-8 км. 65+734
 • – Пътен подлез км. 74+961,32
 • – Пътен подлез Сестримо – път I–8 км. 81+688
 • – Пътен подлез София – Пловдив км. 83+900
 • – Пътен надлез София – Пловдив км. 85+025
 • – Пътен подлез км. 90+112
 • – Пътен подлез км. 91+025,34
 • – Пътен надлез черен път км. 91+584,05
 • – Реконструкция път I-8 София – Пловдив от км. 83+700 до км. 85+200

– Автомагистрала Струма Лот 4 „Сандански – Кулата“, у-к от км. 423+500 до км. 438+500. Подобект „Изместване на жп линия в участък Генерал Тодоров – Кулата от км. 198+654 до км. 200+850“;

– „Реконструкция и рехабилитация на общински път до местност „Дервиша“ в гр. Велики Преслав ;

– „Реконструкция и рехабилитация на общински път TGV 1167 Надарево – Кочово-Осмар-Троица-Хан Крум-І-7 и съоръжения и принадлежности към него“ в община Велики Преслав;

– Улица „Христо Ботев” с дължина 780 м, ос.т 969 ос.т 790 и от о.т. 796 до ос.т 800 в гр. Златоград;

– Улица „Васил Левски” с дължина 380 м, от ос.т.49 до ос.т.1 в с.Старцево;

– ул. Янтра в участъка от О.Т. 427 до О.Т. 142″ в гр. Сухиндол;

– Улица „Антон Страшимиров” с дължина 300 м, от ос.т.251 до ос.т.367 в с.Старцево;

– Улица „Пейо Яворов” с дължина 200 м, от ос.т 772 до ос.т 414 в гр. Златоград;

– Улица „Делю Войвода ” с дължина 450 м, от ос.т.100 до ос.т.115 в с.Старцево;

– Улица „Европа” с дължина 120 м, от ос.т.110до ос.т.166 в с.Старцево;

– ул. Граф Игнатиев от О.Т. 107 до О.Т. 112″ в гр. Сухиндол;

– ул. Опълченска от О.Т. 283 до О.Т. 286″ в гр. Сухиндол;

– ул. „Вардар“ в град Благоевград;

– ул. „Брод“ в град Благоевград;

– ул. „Ветрен“ в град Благоевград;

– Улица „Малина” с дължина 250 м, от ос.т.166 до ос.т. 175 в с. Старцево;

– ул. „Листопад“ в град Благоевград;

– ул. „Вяра“ в град Благоевград;

– улица от О.Т. 67 до О.Т. 319 в град Благоевград;

– Ул. “Г.С.Раковски” о.т 279 при кръстовището с ул. „Росица“ и о.т 179 при кръстовището с ул. „Стара Планина“ в гр. Сухиндол;

– ул. Опълченска от О.Т. 342 до О.Т. 283″ в гр. Сухиндол;

– ул. Хаджи Димитър от О.Т. 404 до О.Т. 401″ в гр. Сухиндол;

– Улица „Иван Странски“ – София;

InfraProConsult, пътища