Изготвяне на проекти за превантивни и текущи ремонти

ПЪТ I-8

“ПРЕВАНТИВЕН РЕМОНТ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ I-8 (СОФИЯ –  ПЛОВДИВ – ГРАНИЦА ХАСКОВСКА ОБЛАСТ) В УЧАСТЪКА ОТ КМ 231+000 ДО КМ 275+600“

ПЪТ II-19

“Ремонт за възстановяване на настилката на път II-19 “Симитли – Разлог – Г.Делчев – ГКПП Илинден” от км 0+000 до км 36+335″

ПЪТ III-862

“ПРЕВАНТИВЕН РЕМОНТ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ “III-862 ПЛОВДИВ – ЛИЛКОВО – михалково” ОТ КМ 0+000 ДО КМ 17+600“

ПЪТ III-1905

“ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ ЗА ПРЕВАНТИВЕН РЕМОНТ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ “III-1905 (II-19) – ГОСПОДИНЦИ – БАЛДЕВО – ОГНЯНОВО – МАРЧЕВО – ГЪРМЕН – (III-197)” ОТ КМ.0+000.00 ДО КМ.13+200“

ПЪТ III-1061

„ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ ЗА ПРЕВАНТИВЕН РЕМОНТ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ “III-1061 ЗЕЛЕНДОЛ – ПОКРОВНИК” ОТ КМ 0+000.0 ДО КМ 2+700“

ПЪТ III-198

“ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ ЗА ПРЕВАНТИВЕН РЕМОНТ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ “III-198 „“ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – КАТУНЦИ – ЧУЧУЛИГОВО – ПЕТРИЧ – ПЪРВОМАЙ – ГРАНИЦА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ “ ОТ КМ 34+542.20 ДО КМ 51+100”

ПЪТ Път III-1006

“Превантивен ремонт на Път III-1006 (Благоевград-Покровник-Падеш-Габрово-Република Северна Mакедония) от км0+000 до км 18+930”

ПЪТ III-8006

“ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ ЗА ПРЕВАНТИВЕН РЕМОНТ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ “III-8006 САДОВО – АСЕНОВГРАД” ОТ КМ.0+000.00 ДО КМ.14+613“

ПЪТ III-667

“ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ ЗА ПРЕВАНТИВЕН РЕМОНТ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ “III-667 ПЛОДОВИТОВО – ПЪРВОМАЙ – АСЕНОВГРАД” ОТ КМ.12+496 ДО КМ.40+169“

ПЪТ II-64

“ПРЕВАНТИВЕН РЕМОНТ НА  ПЪТ II-64 “КАРЛОВО – ПЛОВДИВ “ ОТ КМ 49+281 ДО КМ 52+220 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ ПЛОВДИВ“

ПЪТ III – 198

ПРЕВАНТИВЕН РЕМОНТ НА ПЪТ III – 198 ОТ  КМ. 71+591.00 НА ПЪТ III – 198 (КРЪСТОВИЩЕ УЛ. „РОКФЕЛЕР“ И УЛ. „ЕЛТЕПЕ“) ПО ОБЩИНСКИТЕ УЛИЦИ „ЕЛТЕПЕ“, „СОЛУНСКА“ И „МЕСТА“ С КРАЙ ПРИ КМ 73+147 НА ПЪТ III – 198 ( КРЪСТОВИЩЕ УЛ. „МЕСТА“ И УЛ. „СВОБОДА“)

ПЪТ BLG 1166

ПРЕВАНТИВЕН РЕМОНТ НА “ПЪТ BLG 1166 (III – 198, ПЕТРИЧ – ПЪРВОМАЙ) – КОЛАРОВО – КЛЮЧ – ГАБРЕНЕ – III – 198” ОТ КМ.0+000.00 ДО КМ.16+048.27 И ОТ КМ.16+668.27 ДО КМ.17+841.76

II-56

“ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ ЗА ПРЕВАНТИВЕН РЕМОНТ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ “II-56 О.П. ШИПКА-ПАВЕЛ БАНЯ – БРЕЗОВО – РАКОВСКИ – КАЛЕКОВЕЦ – П.В.ПЛОВДИВ ИЗТОК – П.В.РОГОШ – П.К.АСЕНОВГРАД“ ОТ КМ 35+780.00 ДО КМ 60+500.00”

III-8003

“ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ ЗА ПРЕВАНТИВЕН РЕМОНТ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ “III-8003 (ПАЗАРДЖИК – ПЛОВДИВ) – МАЛО КОНАРЕ – ПИЩОГОВО – ЧЕРНОГОРОВО – БЛАТНИЦА – СМИЛЕЦ – (СТРЕЛЧА – КРЪСТЕВИЧ)„ ОТ КМ 0+050.00 ДО КМ 38+519”

III-866

“ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ ЗА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА  РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ “III-866 СМОЛЯН – СТОЙКИТЕ“ ОТ КМ 3+600.00 ДО КМ 8+225.00”

II-37

“ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ ЗА ПРЕВАНТИВЕН РЕМОНТ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ “II-37 (ЯБЛАНИЦА-БОТЕВГРАД) ДЖУРОВО – ЕТРОПОЛЕ – ЗЛАТИЦА – ПАНАГЮРИЩЕ – ПАЗАРДЖИК – ПЕЩЕРА – БАТАК – ДОСПАТ – БАРУТИН В УЧАСТЪКА ОТ КМ. 59+564 ДО КМ. 118+502”