Екип и Сътрудници

Екипът на „Инфра Про Консулт“ ООД се състои от специалисти с дългогодишен опит, проектанти с отлични професионални умения и от млади, креативни и силно мотивирани инженери.

Основните специализации на инженерите са в направленията на железопътното, пътното и строителството на транспортни съоръжения.

Също така включва специалисти по гражданско строителство и инженери извършнащи технически контрол.

За целите на геодезическите задачи екипа на фирмата има един ръководител и двама технически сътрудници извършващи координацията и ръководенето на екипите занимаващи се с геодезически дейности за по големите задачи, и извършване на преки геодезически дейности за по-малките.

Наличието на трима софтуерни разработчици обезпечава решаването и автоматизирането на процесите по изготвянето на всякакви по сложност и идентичност задачи.

За хармонизиране на суровите инженерни разработки със заобикалящата ги среда и разработване на необходимите архитектурни оформления екипа разполага с архитект.