Централен Офис

гр. София, бул. “Драган Цанков”, №2, ет.5, офис №8
сградата на УАСГ – източно крило

Понеделник-Петък: 10:00 – 17:00

инж. Марин Желев:

Телeфон: +359 88 811 0704

Ел. поща: mzhelev.ipc@gmail.com

инж. Владимир Попов:

Телeфон: +359 88 738 6276

Ел. поща: vpopov.ipc@gmail.com

инж. Димитър Кирилов:

Телeфон:  +359 87 985 2786

Ел. поща: dkirilov.ipc@gmail.com

    Направете запитване