ИНФРА ПРО КОНСУЛТ           

INFRA PRO CONSULT

                                                           
 • КОНСТРУКЦИИ

 • МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ

 • ЖП СЪОРЪЖЕНИЯ

 • ЖП СЪОРЪЖЕНИЯ

 • ПРОЕКТИРАНЕ НА ЖП ЛИНИИ

 • ПРОЕКТИРАНЕ НА ЖП ЛИНИИ

 • ЖП ГАРИ

 • ЖП СПИРКА

 • ГЕОДЕЗИЯ

 • ГАРИ

 • ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВХОДОВЕ

 • ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА

 • РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖП ЛИНИИ

 • ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ И ОД

 • ПРОЕКТИРАНЕ НА ЖП ЛИНИИ

 • ЖП СПИРКА

Base Information

The activity of “Infra Pro Consult” LTD includes the entire range of the design process and covers the full range of solutions for:

 • Design of railway lines, rehabilitation and reconstruction of existing railway stations and railway lines, conceptual, technical and working design for railways;
 • Road design from the municipal and national road network;
 • Transport facilities - bridges, culverts, retaining walls;
 • Water supply and sewerage projects;
 • Geodesy, including specialized geodesy for transport infrastructure projects;
 • Chainage and benchmarking of railway tracks;
 • Buildings and structures including underground facilities.

In order to integrate our work with the European and world management principles Integrated Management System has been developed and implemented according to the requirements of international standards::

 • QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - BDS EN ISO 9001:2015
 • ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM - BDS EN ISO 14001:2015

Presentation

Инфра Про Консулт ООД е специализирана в извършването на консултантски и проектантски услуги в областта на железопътната и пътната инфраструктура, като обхваща пълния спектър от специалности и части необходими за реализиране на инвестиционните проекти.  Фирмата е създадена през 2013 година като обединение на екипите и специалистите на три дружества с дългогодишен опит занимаващи се в сверата на инфраструктурното  проектиране, проектирането на сгради и съоръжения, геодезически дейностти и разработването на софтуер. Силно мотивирания състав от експерти с богат опит от изпълнението на множество обекти има основна цел и стремеж към качествено изпълнение на поставените задачи и пълно задоволяване на изискванията на Възложителя.