ИНФРА ПРО КОНСУЛТ           

INFRA PRO CONSULT

                                                           

Road Design

 Изготвяне на инвестиционни проекти в областта на пътната инфраструктура:

- Проектиране на пътища и улици;

- Реконструкция и рехабилитация на пътни обекти;

- Проектиране на пътни възли, кръстовища и паркинги;

- Транспортно проучване и планиране на градското движение;

- Временна и постоянна организация на движението;

- Вертикална планировка.

Patista001

 

ОБЕКТИ:

ТЕХНИЧЕСКИ И РАБОТНИ ПРОЕКТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ :

- Локални връзки на околовръстен път Шумен при км 119+737

- Проектиране на пътен достъп за изграждане на ветрогенераторен парк „Звездец“

- Рехабилитация на надлез „Владимир Павлов” на път I-9 (e-87) при км 238+125, гр. Бургас по част изграждане на шумозащити екрани.

- „Реконструкция и рехабилитация на Път PVN 2122, /ІІІ-304, Бацова махала-Новачене/, Санадиново-Граница общ.(Никопол-Белене), Петокладенци- Граница общ.(Белене-Левски), -Стежерово/ІІІ-3002/ - Обща дължина на обекта 12,5 км.

- ул. ”Антим I” и пл. ”Славейков”в гр. Полски Тръмбеш”,

- ул. "Възрожденска" в град Благоевград;

- ул. ”Иван Вазов ” в гр. Полски Тръмбеш”,

- улица от о.т.105 до о.т.67 и от о.т.160 и 202 до о.т.162 с. Страхилово,

- улица от о.т.42-10м до о.т.122, и о.т.121-5м до о.т.180 +10 м с. Раданово,

- улица от о.т.248-5м до о.т.316 -10 м с. П. Каравелово,

- ул. "Стойо Филипов" в град Благоевград;

- улица от о.т.27 до о.т.44 с. Масларево,

- улица о.т.47 до 101а и от о.т.64 до о.т.97 с. Орловец,

- улица от о.т.23-10м до о.т.29 с. Павел,

- улица от о.т.46 до от 143а +50м с. П. Сеновец,

- улица от о.т.13 до о.т.52 с. Климентово

- ул. ”Л. Каравелов” и в гр. Полски Тръмбеш”,

- ул. ”РИЛА” в гр. Полски Тръмбеш”,

- ул. ”ТРАКИЯ” в гр. Полски Тръмбеш”,

- ул. "Средна гора" от блок 27 до ул. "Партений  Нишавски", район "Възраждане" - гр София;

- ул. "Здраве" в град Благоевград;

- ул. "Роден край" в град Благоевград;

- улица от о.т.74 до о.т.77 между ул. "Чавдарица", ул. "Искрец" и площад "Крушево" м.Разсадника - Бежанци, СО - район "Илинден" - гр София;

- Улица „Пеньо Пенев” с дължина 150 м, от ос.т.199 до ос.т.229 в с. Старцево.

- ул. "Витоша" в град Благоевград;

- улица от о.т.27 до о.т.28 /включително и паркинга към нея/ , кв.79, кв.33 УПИ V, район Илинден - гр София;

- улица от О.Т. 34 - О.Т. 69 - О.Т. 71 - О.Т. 87 до О.Т. 96 с. Логодаж,

- ул. "Яне Сандански" с. Покровник,

- ул. "Марица" в град Благоевград;

- ИДЕЙНИ ПРОЕКТИ ЗА ПЪТНИ ПРЕСИЧАНИЯ И ИЗМЕСТВАНИЯ НА ПЪТИЩА ПО ПРОЕКТ: КООРДИНАЦИЯ НА ПОДГОТОВКАТА НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ И ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ ЗА ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ СОФИЯ - ПЛОВДИВ: ЖЕЛЕЗОПЪТНИ УЧАСТЪЦИ СОФИЯ - ЕЛИН ПЕЛИН И ЕЛИН ПЕЛИН - СЕПТЕМВРИ” :

 • - Нов надлез Казичене – 13+727 km
 • - Нов надлез Верила – km 18+574
 • - Пътен надлез София – Пловдив път I-8 км. 29+403
 • - Пътен подлез Вакарел - Паунково км. 40+340
 • - Пътен подлез горски път км. 42+570
 • - Пътен надлез Веринско - Ихтиман км. 46+864
 • - Пътен надлез Самоков - Ихтиман км. 52+040
 • - Пътен надлез Черньово - Ихтиман км. 54+024,6
 • - Пътен надлез Стамболово - Ихтиман км. 57+480
 • - Пътен надлез София – Пловдив път I-8 км. 65+734
 • - Пътен подлез км. 74+961,32
 • - Пътен подлез Сестримо – път I–8 км. 81+688
 • - Пътен подлез София – Пловдив км. 83+900
 • - Пътен надлез София – Пловдив км. 85+025
 • - Пътен подлез км. 90+112
 • - Пътен подлез км. 91+025,34
 • - Пътен надлез черен път км. 91+584,05
 • - Реконструкция път I-8 София – Пловдив от км. 83+700 до км. 85+200

 

- Автомагистрала Струма Лот 4 „Сандански - Кулата“, у-к от км. 423+500 до км. 438+500. Подобект „Изместване на жп линия в участък Генерал Тодоров – Кулата от км. 198+654 до км. 200+850“

-  „Реконструкция и рехабилитация на общински път до местност „Дервиша" в гр. Велики Преслав ;

- „Реконструкция и рехабилитация на общински път TGV 1167 Надарево - Кочово-Осмар-Троица-Хан Крум-І-7 и съоръжения и принадлежности към него“ в община Велики Преслав.

- Улица „Христо Ботев” с дължина 780 м, ос.т 969 ос.т 790 и от о.т. 796 до ос.т 800 в гр. Златоград;

- Улица „Васил Левски” с дължина 380 м, от ос.т.49 до ос.т.1 в с.Старцево;

- Улица „Антон Страшимиров” с дължина 300 м, от ос.т.251 до ос.т.367 в с.Старцево;

- Улица „Пейо Яворов” с дължина 200 м, от ос.т 772 до ос.т 414 в гр. Златоград;

- Улица „Делю Войвода ” с дължина 450 м, от ос.т.100 до ос.т.115 в с.Старцево;

- Улица „Европа” с дължина 120 м, от ос.т.110до ос.т.166 в с.Старцево;

- ул. "Вардар" в град Благоевград;

- ул. "Брод" в град Благоевград;

- ул. "Ветрен" в град Благоевград;

- Улица „Малина” с дължина 250 м, от ос.т.166 до ос.т. 175 в с. Старцево;

- ул. "Листопад" в град Благоевград;

- ул. "Вяра" в град Благоевград;

- улица от О.Т. 67 до О.Т. 319 в град Благоевград;

- Улица "Иван Странски" - София.

 

Patista002

ИЗРАБОТВАНЕ НА ОТДЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНИ МРЕЖИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЧАСТИЧНА ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД”

„ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЦИ В IV – МИКРО РАЙОН, И ДРУГИ СЪГЛАСНО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА 2014 Г. НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД.”-Работен проект за благоустрояване на ул. "Здраве", ул. "Роден край", ул. "Възрожденска", ул. "Стойо Филипов", ул. "Витоша", ул. "Вардар", ул. "Брод", ул. "Ветрен", ул. "Листопад", ул. "Вяра", улица от О.Т. 67 до О.Т. 319, улица от О.Т. 34 - О.Т. 69 - О.Т. 71 - О.Т. 87 до О.Т. 96 с. Логодаж, ул. "Яне Сандански" с. Покровник, ул. "Марица"