ИНФРА ПРО КОНСУЛТ           

INFRA PRO CONSULT

                                                           

Проектиране на Пътища

 Изготвяне на инвестиционни проекти в областта на пътната инфраструктура:

- Проектиране на пътища и улици;

- Реконструкция и рехабилитация на пътни обекти;

- Проектиране на пътни възли, кръстовища и паркинги;

- Транспортно проучване и планиране на градското движение;

- Временна и постоянна организация на движението;

- Вертикална планировка.

Patista001

 

ТЕХНИЧЕСКИ И РАБОТНИ ПРОЕКТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ :

- Проектиране на пътен достъп за изграждане на ветрогенераторен парк „Звездец“;

- Рехабилитация на надлез „Владимир Павлов” на път I-9 (e-87) при км 238+125, гр. Бургас по част изграждане на шумозащити екрани;

- „Реконструкция и рехабилитация на Път PVN 2122, /ІІІ-304, Бацова махала-Новачене/, Санадиново-Граница общ.(Никопол-Белене), Петокладенци- Граница общ.(Белене-Левски), -Стежерово/ІІІ-3002/ - Обща дължина на обекта 12,5 км;

- ул. ”Антим I” и пл. ”Славейков”в гр. Полски Тръмбеш”;

- ул. "Възрожденска" в град Благоевград;

- Локални платна и връзки на околовръстен път Шумен при км 119+737;

- ул. ”Иван Вазов ” в гр. Полски Тръмбеш”;

- улица от о.т.105 до о.т.67 и от о.т.160 и 202 до о.т.162 с. Страхилово;

- улица от о.т.42-10м до о.т.122, и о.т.121-5м до о.т.180 +10 м с. Раданово;

- улица от о.т.248-5м до о.т.316 -10 м с. П. Каравелово;

- ул. "Стойо Филипов" в град Благоевград;

- улица от о.т.27 до о.т.44 с. Масларево;

- улица о.т.47 до 101а и от о.т.64 до о.т.97 с. Орловец;

- улица от о.т.23-10м до о.т.29 с. Павел;

- улица от о.т.46 до от 143а +50м с. П. Сеновец;

- улица от о.т.13 до о.т.52 с. Климентово;

- ул. ”Л. Каравелов” и в гр. Полски Тръмбеш”;

- ул. ”РИЛА” в гр. Полски Тръмбеш”;

- ул. Винолей от О.Т. 253 до О.Т. 247" в гр. Сухиндол;

- ул. ”ТРАКИЯ” в гр. Полски Тръмбеш”;

- ул. "Средна гора" от блок 27 до ул. "Партений  Нишавски", район "Възраждане" - гр София;

- ул. "Здраве" в град Благоевград;

- ул. Баба Тонка от О.Т. 145 до О.Т. 142" в гр. Сухиндол;

- ул. "Роден край" в град Благоевград;

- улица от о.т.74 до о.т.77 между ул. "Чавдарица", ул. "Искрец" и площад "Крушево" м.Разсадника - Бежанци, СО - район "Илинден" - гр София;

- Улица „Пеньо Пенев” с дължина 150 м, от ос.т.199 до ос.т.229 в с. Старцево;

- ул. "Витоша" в град Благоевград;

- улица от о.т.27 до о.т.28 /включително и паркинга към нея/ , кв.79, кв.33 УПИ V, район Илинден - гр. София;

- улица от О.Т. 34 - О.Т. 69 - О.Т. 71 - О.Т. 87 до О.Т. 96 с. Логодаж;

- ул. "Яне Сандански" с. Покровник;

- ул. "Марица" в град Благоевград;

- ИДЕЙНИ ПРОЕКТИ ЗА ПЪТНИ ПРЕСИЧАНИЯ И ИЗМЕСТВАНИЯ НА ПЪТИЩА ПО ПРОЕКТ: КООРДИНАЦИЯ НА ПОДГОТОВКАТА НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ И ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ ЗА ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ СОФИЯ - ПЛОВДИВ: ЖЕЛЕЗОПЪТНИ УЧАСТЪЦИ СОФИЯ - ЕЛИН ПЕЛИН И ЕЛИН ПЕЛИН - СЕПТЕМВРИ” :

 • - Нов надлез Казичене – 13+727 km
 • - Нов надлез Верила – km 18+574
 • - Пътен надлез София – Пловдив път I-8 км. 29+403
 • - Пътен подлез Вакарел - Паунково км. 40+340
 • - Пътен подлез горски път км. 42+570
 • - Пътен надлез Веринско - Ихтиман км. 46+864
 • - Пътен надлез Самоков - Ихтиман км. 52+040
 • - Пътен надлез Черньово - Ихтиман км. 54+024,6
 • - Пътен надлез Стамболово - Ихтиман км. 57+480
 • - Пътен надлез София – Пловдив път I-8 км. 65+734
 • - Пътен подлез км. 74+961,32
 • - Пътен подлез Сестримо – път I–8 км. 81+688
 • - Пътен подлез София – Пловдив км. 83+900
 • - Пътен надлез София – Пловдив км. 85+025
 • - Пътен подлез км. 90+112
 • - Пътен подлез км. 91+025,34
 • - Пътен надлез черен път км. 91+584,05
 • - Реконструкция път I-8 София – Пловдив от км. 83+700 до км. 85+200

- Автомагистрала Струма Лот 4 „Сандански - Кулата“, у-к от км. 423+500 до км. 438+500. Подобект „Изместване на жп линия в участък Генерал Тодоров – Кулата от км. 198+654 до км. 200+850“;

- „Реконструкция и рехабилитация на общински път до местност „Дервиша" в гр. Велики Преслав ;

- „Реконструкция и рехабилитация на общински път TGV 1167 Надарево - Кочово-Осмар-Троица-Хан Крум-І-7 и съоръжения и принадлежности към него“ в община Велики Преслав;

- Улица „Христо Ботев” с дължина 780 м, ос.т 969 ос.т 790 и от о.т. 796 до ос.т 800 в гр. Златоград;

- Улица „Васил Левски” с дължина 380 м, от ос.т.49 до ос.т.1 в с.Старцево;

- ул. Янтра в участъка от О.Т. 427 до О.Т. 142" в гр. Сухиндол;

- Улица „Антон Страшимиров” с дължина 300 м, от ос.т.251 до ос.т.367 в с.Старцево;

- Улица „Пейо Яворов” с дължина 200 м, от ос.т 772 до ос.т 414 в гр. Златоград;

- Улица „Делю Войвода ” с дължина 450 м, от ос.т.100 до ос.т.115 в с.Старцево;

- Улица „Европа” с дължина 120 м, от ос.т.110до ос.т.166 в с.Старцево;

- ул. Граф Игнатиев от О.Т. 107 до О.Т. 112" в гр. Сухиндол;

- ул. Опълченска от О.Т. 283 до О.Т. 286" в гр. Сухиндол;

- ул. "Вардар" в град Благоевград;

- ул. "Брод" в град Благоевград;

- ул. "Ветрен" в град Благоевград;

- Улица „Малина” с дължина 250 м, от ос.т.166 до ос.т. 175 в с. Старцево;

- ул. "Листопад" в град Благоевград;

- ул. "Вяра" в град Благоевград;

- улица от О.Т. 67 до О.Т. 319 в град Благоевград;

- Ул. “Г.С.Раковски” о.т 279 при кръстовището с ул. „Росица“ и о.т 179 при кръстовището с ул. „Стара Планина“ в гр. Сухиндол;

- ул. Опълченска от О.Т. 342 до О.Т. 283" в гр. Сухиндол;

- ул. Хаджи Димитър от О.Т. 404 до О.Т. 401" в гр. Сухиндол;

- Улица "Иван Странски" - София;

 

Patista002