ИНФРА ПРО КОНСУЛТ           

INFRA PRO CONSULT

                                                           

Железопътно проектиране

JPBaner

Една от водещите ни дейности е разработване на проекти в областта на железопътната инфраструктура. Проектантите ни са с дългогодишен опит в проектирането на железопътни линии, като са участвали в направата на предпроектни проучвания и идейни разработки, множество технически и работни проекти за новостроящи се жп линии, проекти за рехабилитация и реконструкция на съществуващи трасета, интермодални терминали, индустриални коловози и други.

Някои от по-значимите обекти в които „Инфра Про Консулт“ ООД и нейни специалисти са взели участие.

  • КООРДИНАЦИЯ НА ПОДГОТОВКАТА НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ И ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ ЗА ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ СОФИЯ - ПЛОВДИВ: ЖЕЛЕЗОПЪТНИ УЧАСТЪЦИ СОФИЯ - ЕЛИН ПЕЛИН И ЕЛИН ПЕЛИН - СЕПТЕМВРИ”. Коригиране на идейните проекти и изготвяне на нови проекти за двупътна жп. линията в междугарията:

          - София – Елин Пелин (22км). Изготвяне на техническа спецификация за строителство.
          - Елин Пелин – Ихтиман (30,5км)
          - Ихтиман – Септември (44,8км)

  • „Изместване на жп линия в участък Генерал Тодоров – Кулата от км. 198+654 до км. 200+850“

 

  • „ЖЕЛЕЗОПЪТНА СПИРКА ЧЕЛОПЕЧ НА КМ 75+741.55 ОТ ЖП ЛИНИЯ №3 ИЛИЯНЦИ-КАРЛОВО-ТУЛОВО-ДЪБОВО-ЗИМНИЦА - ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЕРОНИ С ДЪЛЖИНА 200М И ПОДЛЕЗ“

 

  • Възстановяване на проектната скорост в междугарието Курило - Реброво, път № 2 от км 13+294 до км 23+632 с дължина 10 338 м, с прилежащи гари: гара Курило - т.п. 2 с дължина 980 м и прилежащи стрелки № 8, 10, 14, 9 и 3, между стрелки № 10 и № 14 с дължина 46 м, както и между стрелки № 3 и № 9 с дължина 22 м и гара Реброво - т.п 2 с дължина 891 м и прилежащи стрелки № 1 и 2”.

 

  • Изготвяне на ПУП и технически проект за модернизация на железопътен участък „София – Перник – Радомир“ за проект „модернизация на железопътна линия София – Перник – Радомир – част от трансевропейската транспортна мрежа”

 

  • „МЕХАНИЗИРАНО ПОДНОВЯВАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ ОТ КМ. 41+165 ДО КМ. 47+379 В МЕЖДУГАРИЕТО БАТАНОВЦИ – РАДОМИР ТЕКУЩ ПЪТ № 1 С ДЪЛЖИНА 6214 м. 2-РИ И 3-ТИ КОЛОВОЗИ В ГАРА БАТАНОВЦИ С ДЪЛЖИНИ 649 И 572 м. ЖЕЛЕЗЕН ПЪТ МЕЖДУ СТРЕЛКИ №№ 3 И 5 А С ДЪЛЖИНА 462 м И МЕЖДУ №№ 3А И 5А С ДЪЛЖИНА 10.70 м С ОБЩА ДЪЛЖИНА 7909.70 м. И СРЕДЕН РЕМОНТ НА СТРЕЛКИ С №№ 3 А И 5 А В ГАРА БАТАНОВЦИ ПО 5-ТА ЖП ЛИНИЯ