ИНФРА ПРО КОНСУЛТ           

INFRA PRO CONSULT

                                                           

Изследване на транспортни потоци, трафик анализ


ИЗСЛЕДВАНЕ НА АВТОМОБИЛНОТО НАТОВАРВАНЕ

ВЪРХУ ПРИЛЕЖАЩАТА УЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА

ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЕКТ

ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СГРАДА СКАЙ ФОРТ (СОФИЯ)

SKYFORT

 

 

 Image006

 


 

АНАЛИЗ - СТАНОВИЩЕ

ОТНОСНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ ТРАФИК

ПРЯКО ЗАСЯГАЩ ИЗГРАЖДАНЕТО НА

МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА

„ПАРАДАЙЗ ТАУЪР“ 

Image007

Image008

 

 


„Комуникационно-транспортно проучване

и оценка на транспортното и екологично натоварване на територията“

за обект Административна сграда с магазини,

подземен паркинг и трафопост в УПИ XI - 9, 10, 11, 12, кв.225,

м. Западно Направление, гр.София

TransportniIzsledvania01

 

 

 

Обща информация

Дейността на “Инфра Про Консулт” ООД включва всички елементи от процеса на инвестиционното проектиране и покрива пълния спектър от решения по:

  • Проектиране на железопътни обекти, рехабилитация и реконструкция на съществуващи гари и жп линии, идейни, технически и работни проекти за нови
  • Проектиране на улици от общинската и репобликантската пътна мрежа
  • Транспортни съоръжения - мостове, водостоци, подпорни стени
  • Проекти за външни водопроводи и канализации
  • Геодезия, включително специализирана геодезия за линейни обекти
  • Шенаж и репераж по железопътните линии
  • Сгради, инженерни подземни и надземни съоръжения

 

С цел приобщаване към европейските и световни принципи на управление в компанията е разработена и внедрена Интегрирана система за управление съгласно изискванията на международните стандарти:

  • СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОВО - БДС EN ISO 9001:2015
  • СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - БДС EN ISO 14001:2015

Съоръжения

Инфра Про Консулт е специализирана в разработването на проекти в областта на транспортните съоръжения.

В обхвата на дейността попадат проекти за:

Подпорни стени и съоръжения;

Водостоци, пешеходни подлези/надлези и прокари;

Пътни и железопътни мостове;