ИНФРА ПРО КОНСУЛТ           

INFRA PRO CONSULT

                                                           
 • ЖП ГАРИ

 • ГЕОДЕЗИЯ

 • ПРОЕКТИРАНЕ НА ЖП ЛИНИИ

 • ПРОЕКТИРАНЕ НА ЖП ЛИНИИ

 • ЖП СЪОРЪЖЕНИЯ

 • ПРОЕКТИРАНЕ НА ЖП ЛИНИИ

 • ГАРИ

 • ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ И ОД

 • РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖП ЛИНИИ

 • КОНСТРУКЦИИ

 • ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВХОДОВЕ

 • ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА

 • ЖП СПИРКА

 • ЖП СПИРКА

 • ЖП СЪОРЪЖЕНИЯ

 • МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ

Екип и Сътрудници

Екипът на „Инфра Про Консулт“ ООД се състои от специалисти с дългогодишен опит, проектанти с отлични професионални умения и от млади, креативни и силно мотивирани инженери.

Основните специализации на инженерите са в направленията на железопътното, пътното и строителството на транспортни съоръжения.

Също така включва специалисти по гражданско строителство и инженери извършнащи технически контрол.

За целите на геодезическите задачи екипа на фирмата има един ръководител и двама технически сътрудници извършващи координацията и ръководенето на екипите занимаващи се с геодезически дейности за по големите задачи, и извършване на преки геодезически дейности за по-малките.

Наличието на трима софтуерни разработчици обезпечава решаването и автоматизирането на процесите по изготвянето на всякакви по сложност и идентичност задачи.

За хармонизиране на суровите инженерни разработки със заобикалящата ги среда и разработване на необходимите архитектурни оформления екипа разполага с архитект.

 

 

За нас

Дейността на “Инфра Про Консулт” ООД включва всички елементи от процеса на проектиране и покрива пълния спектър от решения по: линейни пътни и железопътни обекти, пътни надлези, съоръжения, офис сгради, жилищни сгради, университетски и бизнес центрове, хотели, банки, болници, фабрики, инженерни съоръжения, подземни и надземни резервоари и други.

Специалистите на фирмата са участвали в разработването на най-значимите железопътни инфраструктурни обекти в страната. Разработвали са множество пътища, градски, вътрешнозаводски и индустриални улици. Изпълнявали са архитектурни и геодезически проекти. Конструкторите в състава, са изпълнили множество проекти на сгради, съоръжения, халета, стадиони и др.

Постоянното развитие, обучение и усъвършенстване на уменията и знанията на персонала в областта на българската и европейската нормативна база, модерните софтуерни CAD системи, новаторските разработки и добрите проектантски практики са гарант за качествено и коректно разработване и експертно решение на поставените задачи.

Използването и владеенето на множество софтуерни програми за транспортно и конструктивно проектиране, както и редица софтуерни продукти разработени от екипа на фирмата са фактор усигуряващ бързо и качествено изпълнение на проектите.