ИНФРА ПРО КОНСУЛТ           

INFRA PRO CONSULT

                                                           

Фирма

 

ФИРМА


COMPANY


Фирма “Инфра Про Консулт” ООД е основана през 2013г.

Основните направления, в които е профилирана са разработването на пътни и железопътни инвестиционни проекти.

Броя на специалистите се променя динамично в зависимост от конкретните задачи, като постоянно ангажираните са между 6 и 12 и достига до 40-50 и повече при по-големите комплексни проекти. Разбира се за всички специализирани дейности се привличат съответните високо-професионални и отговорни специалисти за периода на съответната задача.

Дългогодишния опит на ръководителите на фирмата гарантира за организацията и своевременното разработване и съгласуване на всички проекти и части включени в дадена задача.

С цел управление на качеството в компанията е разработена и внедрена Интегрирана система съгласно изискванията на международните стандарти:

The company "Infra Pro Consult Ltd" was founded in 2013.

To manage the quality of the company has developed and

implemented an integrated system according to the

requirements international standards:

 

 

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОВО - EN ISO 9001:2008

от февруари 2017г в действие влиза

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОВО - БДС EN ISO 9001:2015 

 

 

CERTIFICATE - EN ISO 9001:2008

from February 2017 is in operation

CERTIFICATE - БДС EN ISO 9001:2015

 

 

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - ISO 14001:2004

от февруари 2017г в действие влиза

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - БДС EN ISO 14001:2015

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CERTIFICATE - ISO 14001:2004

from February 2017 is in operation

CERTIFICATE - БДС EN ISO 14001:2015

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 2  1
 4  3