ИНФРА ПРО КОНСУЛТ           

INFRA PRO CONSULT

                                                           
 • МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ

 • ГЕОДЕЗИЯ

 • ЖП СЪОРЪЖЕНИЯ

 • ПРОЕКТИРАНЕ НА ЖП ЛИНИИ

 • ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ И ОД

 • ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВХОДОВЕ

 • ЖП ГАРИ

 • ПРОЕКТИРАНЕ НА ЖП ЛИНИИ

 • КОНСТРУКЦИИ

 • ПРОЕКТИРАНЕ НА ЖП ЛИНИИ

 • ЖП СЪОРЪЖЕНИЯ

 • ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА

 • ЖП СПИРКА

 • ГАРИ

 • РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖП ЛИНИИ

 • ЖП СПИРКА

За нас

Дейността на “Инфра Про Консулт” ООД включва всички елементи от процеса на проектиране и покрива пълния спектър от решения по: линейни пътни и железопътни обекти, пътни надлези, съоръжения, офис сгради, жилищни сгради, университетски и бизнес центрове, хотели, банки, болници, фабрики, инженерни съоръжения, подземни и надземни резервоари и други.

Специалистите на фирмата са участвали в разработването на най-значимите железопътни инфраструктурни обекти в страната. Разработвали са множество пътища, градски, вътрешнозаводски и индустриални улици. Изпълнявали са архитектурни и геодезически проекти. Конструкторите в състава, са изпълнили множество проекти на сгради, съоръжения, халета, стадиони и др.

Постоянното развитие, обучение и усъвършенстване на уменията и знанията на персонала в областта на българската и европейската нормативна база, модерните софтуерни CAD системи, новаторските разработки и добрите проектантски практики са гарант за качествено и коректно разработване и експертно решение на поставените задачи.

Използването и владеенето на множество софтуерни програми за транспортно и конструктивно проектиране, както и редица софтуерни продукти разработени от екипа на фирмата са фактор усигуряващ бързо и качествено изпълнение на проектите.