ИНФРА ПРО КОНСУЛТ           

INFRA PRO CONSULT

                                                           
 • ЖП СПИРКА

 • ПРОЕКТИРАНЕ НА ЖП ЛИНИИ

 • РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖП ЛИНИИ

 • ЖП СЪОРЪЖЕНИЯ

 • ЖП СПИРКА

 • ПРОЕКТИРАНЕ НА ЖП ЛИНИИ

 • ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА

 • ЖП ГАРИ

 • ГЕОДЕЗИЯ

 • ГАРИ

 • ЖП СЪОРЪЖЕНИЯ

 • МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ

 • ПРОЕКТИРАНЕ НА ЖП ЛИНИИ

 • ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВХОДОВЕ

 • ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ И ОД

 • КОНСТРУКЦИИ

Обща информация

Дейността на “Инфра Про Консулт” ООД включва всички елементи от процеса на инвестиционното проектиране и покрива пълния спектър от решения по:

 • Проектиране на железопътни обекти, рехабилитация и реконструкция на съществуващи гари и жп линии, идейни, технически и работни проекти за нови
 • Проектиране на улици от общинската и репобликантската пътна мрежа
 • Транспортни съоръжения - мостове, водостоци, подпорни стени
 • Проекти за външни водопроводи и канализации
 • Геодезия, включително специализирана геодезия за линейни обекти
 • Шенаж и репераж по железопътните линии
 • Сгради, инженерни подземни и надземни съоръжения

 

С цел приобщаване към европейските и световни принципи на управление в компанията е разработена и внедрена Интегрирана система за управление съгласно изискванията на международните стандарти:

 • СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОВО - БДС EN ISO 9001:2015
 • СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - БДС EN ISO 14001:2015